Ajankohtaista

Räp­piä ja infoa messuilla

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­­ry-mes­­su­­jen veto­nau­la­na. Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työhakemusten…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: UKK

Urho Kale­va Kek­ko­nen ja hänen pre­si­dent­ti­kau­ten­sa ovat kan­san muis­tis­sa niin syväl­lä, että hänen jäl­keen­sä tul­leet pre­si­den­tit ja pre­si­dent­tieh­dok­kaat ver­tau­tu­vat yhä…

Lue lisää

Tule­vai­suus pun­ta­ris­sa Jokikylässä

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­tää kyläil­lan Joki­ky­län kou­lul­la tors­tai­na 25.1. Illan aika­na on tar­koi­tus kes­kus­tel­la ja kuul­la mie­li­pi­tei­tä kou­lun ja koko…
Uusia tuu­lia Haukipudashiihtoon

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta nyt jo 38. ker­ran. Latu­ret­keen ovat puhal­ta­mas­sa uudet tuu­let, sil­lä tapah­tu­ma laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si. Lau­an­tai­na 24.2.…