Satees­sa­kin jou­lua ilmas­sa

Pukki ja muori osasivat ennakoida marraskuun oikuttelevat sääolosuhteet.

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vauk­ses­sa saat­toi tors­tai-ilta­na ais­tia jou­lui­sia tun­nel­mia tih­kusa­tees­ta ja kyl­mäs­tä tuu­les­ta huo­li­mat­ta.

Jou­lu­puk­ki ja jou­lu­muo­ri oli­vat odo­te­tuim­mat vie­raat Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa. Säh­kö­kel­kal­la pai­kal­le saa­pu­nut kak­sik­ko pis­ti las­ten kans­sa tans­sik­si ennen kuin siir­tyi telt­taan kuun­te­le­maan jou­lu­toi­vei­ta.

 

Jou­lu­na­vauk­ses­ta lisää tiis­tain Ran­ta­poh­jas­sa