Ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään Lai­va­kan­kaan kou­lul­la tiis­tai­na 20.11. kel­lo 18 ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta. Kai­kil­le jää­li­läi­sil­le suun­na­tus­sa tilai­suu­des­sa käsi­tel­lään erit­täin laa­jas­ti kaik­kia alu­een asioi­ta. Esiin nos­te­taan muun muas­sa Jää­lin asu­kas­ky­se­lyn tulok­set, Jääli–Hönttämäki –hiih­to­la­dun tilan­ne, kaa­voi­tus­asioi­ta, valo­kui­tu­han­ke, nuor­ten asioi­ta, Jää­lin­jär­ven tilan­ne ja Koi­te­li-reit­ti. Lisäk­si alu­een päät­tä­jät teke­vät kat­sauk­sen ajan­koh­tai­siin asioi­hin. Myös uuden Jää­lin moni­toi­mi­ta­lon suun­ni­tel­mia esi­tel­lään illan aika­na. Ensim­mäi­ses­sä asu­ka­sil­las­sa käy­dään läpi myös Jää­lin alu­een toi­min­ta­suun­ni­tel­maa sekä täl­tä että ensi vuo­del­ta.