Ajankohtaista

Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja jat­ko-opin­toi­hin messuilta

Etsit­kö työ­tä tai har­kit­set­ko jat­ko-opin­to­ja? Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut jär­jes­te­tään Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä (Ase­ma­ky­län­tie 5) kes­ki­viik­ko­na 20. 2. Mes­sut on suun­nat­tu OSAOn opis­ke­li­joil­le sekä kai­kil­le ura­suun­ni­tel­maa pohtiville.

Lue lisää

Juu­ret ja kel­lo­lai­suus säi­ly­vät aina

Hau­ki­pu­taan Kel­los­ta kotoi­sin ole­va Ulla Piis­pa­nen, o.s. Anna­la (s. 1963) muis­te­taan Kel­lon kan­te­le­tyt­tö­nä. Yli­op­pi­laak­si hän pää­si Hau­ki­pu­taan lukios­ta, val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Sibe­lius-Aka­te­mias­ta ja musii­kis­ta tuli hänen ammattiuransa.


Tablet­ti meni Iihin

Ran­ta­poh­jan tam­mi­kui­seen tilaus­tar­jouk­seen tart­tu­neit­ten kes­ken arvo­tun tau­lu­tie­to­ko­neen voit­ti iiläi­nen Päi­vi Kan­gas. Arvon­ta suo­ri­tet­tiin tiistaina.


Ala­ran­nal­le uusi lii­kun­ta­sa­li­ton koulu

Iin Ala­ran­nal­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi tämän kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­män vaih­toeh­don eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mielipiteensä.Oulun seu­dun tal­viuin­ti­her­ruus Haukiputaalle

Tur­ku­lai­set oli­vat hok­san­neet teh­dä ulko­ui­ma-altaan Aura­jo­keen ja kut­sua tal­viui­ma­rit ympä­ri val­ta­kun­nan mit­te­le­mään uin­ti­mes­ta­ruuk­sis­ta 1.–3.2. Uima­rei­ta saa­pui pai­kal­le Lap­pia myö­ten noin 1000 henkeä.


Lumi­lau­tai­lu tutuk­si Vesa­lan koululla

Vesa­lan kou­lun oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuke­man Kids on board ‑hank­keen myö­tä lumi­lau­tai­luun. Lumi­lau­ta­liit­to ja Rus­ko­tun­tu­rin väki jär­jes­ti­vät 1.–2.-luokkalaisille ohjelmaa…