Jou­lu­na­vaus veti väkeä keh­nos­ta sääs­tä huo­li­mat­ta

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä perin­tei­nen jou­lua­vaus tors­tai-ilta­na veti lopul­ta ihan muka­vas­ti väkeä toril­le, vaik­ka vet­tä satoi. Jou­lu­tun­nel­maan pääs­tiin jou­lu­pu­kin ja -muo­rin, Jore Sil­ta­lan jou­lu­lau­lu­jen ja Tier­nan Tie -ryh­män esi­tyk­sen myö­tä. Ilo­tu­li­tus kiin­nos­taa myös ylei­söä.

Jär­jes­tä­jät miet­ti­vät kui­ten­kin, pitäi­si­kö ensi vuon­na jou­lu­to­ri jär­jes­tää myö­häi­sem­pä­nä ajan­koh­ta­na lähem­pä­nä jou­lua.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 19.11.