Met­säs­sä liik­ku­jan on syy­tä kier­tää hak­kuu­työ­maa kau­kaa — Tapah­tur­mil­ta on väl­tyt­ty, vaik­ka lähel­tä piti -tilan­tei­ta on sat­tu­nut

Tommi Kosamo, Jukka Märsy ja Tapio Karjalainen muistuttvat ihmisiä olemaan hakkuutyömaan läheisyydessä liikkuessaan erityisen varovaisia. Liikkujan pitää tehdä itsenä näkyväksi koneen kuljettajalle, jos koneen läheltä on pakko kulkea.

Kun tal­vi tulee ja pak­ka­nen kovet­taa maat, hak­ku­työ­maat lisään­ty­vät myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin. Yllät­tä­vän monen hak­ku­työ­maan lähet­ty­vil­lä met­säs­sä kul­kee monen­lais­ta luon­nos­sa liik­ku­ja, jois­ta kaik­ki eivät var­mas­ti­kaan ole sel­vil­lä työ­maan lähei­syy­den vaa­rois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus