Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 18.11.2019

Kysy­myk­set
1. Mil­lä Kal­le Pää­ta­lon teok­sel­la on sama nimi kuin Kari Tapion hit­ti-bii­sil­lä?
2. Min­kä väri­set ovat albii­noe­läi­men sil­mät yleen­sä?
3. Mikä kas­vi on 4-H -ker­ho­jen tun­nus?
4. Mikä on suk­sen poh­jas­sa kes­kel­lä ole­van pituus­suun­tai­sen uran nimi?
5. Kuka kir­joit­ti las­ten­kir­jan Tir­lit­ta­nis­ta? a) Anni Swan, b) Kir­si Kun­nas, c) Oiva Palo­hei­mo, d) Kaa­ri­na Hela­ki­sa
6. Min­kä amma­tin har­joit­ta­ja käyt­tää Har­ves­te­ria?
7. Mis­sä kehon osas­sa on ihmi­sen pie­nin luu?
8. Mihin lin­tui­hin kuu­luu pie­ka­na?
9. Kuka on ollut Suo­men ensim­mäi­nen nai­sul­ko­mi­nis­te­ri?
10. Mikä seu­raa­vis­ta kau­pun­geis­ta on ete­läi­sin? a) Göte­borg, b) Mos­ko­va, c) Pie­ta­ri, d) Tuk­hol­ma

Vas­tauk­set
1. Myrs­kyn jäl­keen
2. Punai­set
3. Api­la
4. Olas
5. c) Oiva Palo­hei­mo
6. Met­sä­ko­neen kul­jet­ta­ja
7. Pääs­sä, jalus­tin kor­vas­sa
8. Hauk­ka­lin­tui­hin
9. Tar­ja Halo­nen, tois­tai­sek­si ainoa
10. b) Mos­ko­va