Ran­ta­poh­ja Kale­van jake­lu­yh­tiön jaet­ta­va­na lähi­viik­ko­jen ajan, digi­pal­ve­lut auki

Ran­ta­poh­jan pape­ri­nen leh­ti on lähi­vii­kot Kale­van jake­lu­yh­tiön jaet­ta­va­na Ran­ta­poh­jan levik­kia­lu­eel­la. Jake­lu­jär­jes­te­ly alkaa tiis­tai­na 19.11.

Kos­ka Kale­van jake­lu ei ulo­tu aivan koko alu­eel­le, toi­mi­te­taan pai­net­tu­ja Ran­ta­poh­jia myös jake­lu­pis­tei­siin eri puo­lil­la aluet­ta. Hau­ki­pu­taal­la leh­den saa Ran­ta­poh­jan kont­to­ris­ta leh­den ilmes­ty­mis­päi­vi­nä tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 10 alkaen. Muut jake­lu­pis­teet ovat Iin R‑kioski, Kui­va­nie­mel­lä Nelos­park­ki, Yli-Iis­sä Kai­sun Kah­vi­la, Kii­min­gis­sä K‑Supermarket Ate­ria, Jää­lis­sä Jää­lin K‑Supermarket ja Yli­kii­min­gis­sä SEO:n kah­vi­la. Näis­sä pis­teis­sä leh­ti on saa­ta­vil­la vii­meis­tään klo 18, Iin R‑kioskilla mah­dol­li­ses­ti jo aamusta.

Lisäk­si niil­le tilaa­jil­le, jot­ka eivät ole Kale­van jake­lun pii­ris­sä, lähe­te­tään leh­ti myös pos­tis­sa. Pos­ti jakaa leh­det lakon päätyttyä.

Ran­ta­poh­ja pitää lisäk­si digi­taa­li­set pal­ve­lun­sa kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä Pos­tin työ­rii­dan ajan.

Pahoit­te­lem­me meis­tä riip­pu­ma­ton­ta poik­keuk­sel­lis­ta tilannetta.