AjankohtaistaJäät läh­ti­vät Kiiminkijoesta

Jäät läh­ti­vät Kii­min­ki­joes­ta Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na 2.5. kel­lo 16.39. Tuol­loin merk­ki­lip­pu liik­kui jäi­den mat­kas­sa Nie­me­län­tör­män suvan­nos­ta Kii­min­ki­joen sil­lan koh­dal­le ylä­juok­sun puoleisen…
Oulun yli­opis­toa kaa­vail­laan Raksilaan

Oulun yli­opis­ton halu­taan siir­ty­vän Lin­nan­maal­ta kau­pun­gin kes­kus­tan välit­tö­mään lähei­syy­teen Rak­si­laan. Yli­opis­ton hal­li­tus päät­ti tiis­tai­na han­ke­suun­nit­te­lun käyn­nis­tä­mi­ses­tä yli­opis­to­kam­puk­sen ensim­mäi­sen vai­heen rakentamiseksi.…