Ajankohtaista
Pet­sa­mo säi­lyy aina sydämissä

Van­hem­pie­ni Pet­sa­mo, mitä Pet­sa­mo mer­kit­see minul­le? Miten luo­vu­te­tuil­ta aluei­ta tul­leet siir­to­lai­set kotiu­tui­vat Mar­tin­nie­meen? Mar­tin­nie­men kou­lul­la kokoon­nut­tiin muis­to­jen äärel­le kes­­ki­­viik­­ko-ilta­­na, jolloin…


Fysio­te­ra­pi­aa aamuvirkuille

Fysio­te­ra­peut­ti, yrit­tä­jä Mik­ko Ran­ta­tulk­ki­la on avan­nut Aamu Fysio­te­ra­pian Ran­ta­poh­jan enti­ses­sä toi­mi­pai­kas­sa Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä. Idea syn­tyi, kun sopi­va paik­ka vas­taa­no­tol­le löytyi.…