Ajan­koh­tais­ta
Toi­mit­ta­jal­ta: Seis­ten kir­joi­tet­tu

Ran­ta­poh­jas­sa siir­ryt­tiin per­jan­tai­na uuteen aikaan. Saim­me käyt­tööm­me toi­vo­mam­me säh­kö­pöy­dät. Sel­lai­ses­ta haa­veil­les­sa mie­les­sä siin­si aja­tus nyt niin ter­veel­li­sek­si mai­nos­te­tus­ta sei­saal­laan työs­ken­te­le­mi­ses­tä.…Iivol­le tuu­le­tuk­set Hau­ki­pu­taal­ta­kin!

Mikä oli­kaan mah­ta­vam­paa läh­teä ladul­le kuin olym­pia­kul­ta­tun­nel­mis­sa! Ensim­mäi­sis­sä las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­dois­sa tuu­le­tet­tiin aluk­si kaik­ki yhdes­sä Iivol­le, sit­ten pie­nim­mät pää­si­vät kisa­la­dul­le. Onko­han…