Jou­lu­ke­räyk­sil­lä jou­lu­miel­tä ja apua tarvitseville

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­siä on avat­tu jäl­leen tuo­maan jou­lu­miel­tä ja apua tar­vit­se­vil­le. Osal­lis­tua voi useis­sa pai­kois­sa Haukiputaalla.

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun tukiop­pi­laat koris­ti­vat jou­lu­kuusen Hal­pa-Hal­lin etei­ses­sä tors­tai­na. Halaus-kort­tei­hin on lii­tet­ty Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li­toi­men kerää­miä las­ten toi­vei­ta. Kuvat: Tit­ta Kivimäki

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jou­lu­lah­ja­ke­räys alkoi yhteis­työs­sä Hal­pa-Hal­lin kans­sa. Keräyk­sel­lä aute­taan Hau­ki­pu­taan vähä­va­rais­ten per­hei­den lapsia.

– Tänä vuon­na Län­si­tuu­len ylä­kou­lun tukiop­pi­laat ovat askar­rel­leet läm­min­hen­ki­set Halaus-kor­tit, joi­hin on lii­tet­ty Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li­toi­men kerää­mät las­ten toi­veet, ker­too MLL:n Tit­ta Kivi­mä­ki.

Keräys jat­kuu 9.12. saak­ka Hal­pa-Hal­lis­sa. MLLn tal­koo­vä­ki pake­toi keräyk­sen lopuk­si lah­jat ja ne toi­mi­te­taan Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li­toi­meen jaet­ta­vak­si perheille.

Hau­ki­pu­taan Supe­rin ammat­tio­sas­to jär­jes­tää jou­lu­puu­ke­räyk­sen yhdes­sä Sääs­tö­kuo­pan kans­sa. Super halu­aa muis­taa lah­jal­la ikäih­mi­siä. Kuuses­ta voi poi­mia toi­veen, ostaa lah­jan ja halu­tes­saan pake­toi­da sen ja luo­vut­taa kas­sal­le. Keräys jat­kuu 30.11. saak­ka. Supe­rin väki toi­mit­taa lah­jat peril­le Hau­ki­pu­taan kotihoitoon.

Hotel­li-ravin­to­la Samant­tas­sa on Hope — Yhdes­sä & Yhtei­ses­ti Oulu jou­lu­puu. Kuuses­ta voi ottaa toi­veel­la varus­te­tun kor­tin. Han­kit­tu lah­ja ja kort­ti palau­te­taan ravin­to­lan yhtey­des­sä toi­mi­vaan kau­neus­kes­kuk­seen, mis­tä lah­jat toi­mi­te­taan Hopel­le ja lapsille.

Hau­ki­pu­taan kuo­ro­jen Isän­maal­li­nen jou­lu­kon­sert­ti jär­jes­te­tään tiis­tai­na 29.11. kel­lo 19 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Hyvän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin lip­pu­tu­lot ohja­taan hau­ki­pu­taa­lais­ten vähä­va­rais­ten per­hei­den hyväksi.

Kon­ser­tis­sa ovat muka­na Hau­ki­pu­taan kir­kon Kama­ri­kuo­ro, Mies­kuo­ro, Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö, Viih­de­piik­ka­rit ja lau­lu­yh­tye Heliä. Lipun hin­ta on 10/5 euroa.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta kerää jou­lu­lah­jo­ja vähä­osai­sil­le 30.11. asti jat­ku­vas­sa keräyk­ses­sä. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen dia­ko­nia­toi­mis­toon voi tuo­da esi­mer­kik­si vil­la­suk­kia, kah­vi­pa­ket­te­ja, makei­sia ja uusia liinavaatteita.

Seu­ra­kun­ta jakaa jou­lui­sia ruo­ka­kas­se­ja vähä­va­rais­ten aikuis­ten koti­ta­louk­sil­le jou­lu­vii­kol­la. Ennak­ko­va­rauk­sen kas­sis­ta voi jät­tää Kai­ken kan­san puu­ro­päi­väs­sä seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 9.12. kel­lo 13–15.

Kai­ken kan­san ohjel­mal­li­nen puu­ro­päi­vä jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 9.2. kel­lo 12–18. Ohjel­mas­sa on lähe­tys­työn myy­jäi­set, jou­lu­lau­lu­ja tun­nin välein ja lap­sil­le tun­nel­mal­li­nen jou­lu­tu­pa. Ulko­na on jou­lu­pol­ku tapu­lis­ta kirk­koon sekä poroa­je­lua kel­lo 14–17.

Lap­si­per­heil­le ruo­kaa jou­lu­pöy­tään ‑keräys ver­kos­sa on käyn­nis­sä 31.12. asti net­tio­soit­tees­sa kotimaanapu.fi.