Ajan­koh­tais­ta

Kesäk­si kon­dik­seen poru­kas­sa

Tois­ta­kym­men­tä nais­ta on kokoon­tu­nut sun­­nun­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Coreen. Alka­mas­sa on 10 viik­koa kes­tä­vän Riik­ka Kuok­ka­sen vetä­män Kesä­­kon­­dis-pien­­val­­men­­nus­­ryh­­män vii­kot­tai­nen yhtei­stree­ni. Täl­lä ker­taa…

Lue lisää

Oulun Kärp­pien kul­ta­juh­lat toril­la

Oulun Kärp­pien nais­ten ja mies­ten jää­kie­kon SM-lii­gan kul­ta­jouk­kueil­le jär­jes­tet­tiin yhtei­set mes­ta­ruus­juh­lat Oulun toril­la vapun­päi­vä­nä. Tori täyt­tyi jo hyvis­sä ajoin ennen tapah­tu­man alkua, eikä ylei­sön innos­tus­ta hai­tan­nut tuu­li­nen ja koleah­ko sää­kään.


Toi­mit­ta­jal­ta: Lii­an kil­tit nuo­ret

Van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la on ollut ikiai­kai­nen oikeus arvos­tel­la oman ja naa­pu­rin­kin nuo­ri­son teke­mi­siä. Nuo­ri­so on van­hem­pien suku­pol­vien mie­les­tä ollut aina kiih­dyt­tä­mäs­sä…


Vap­pua juh­li­taan yhdes­sä

Väki kokoon­tuu vap­pu­päi­vä­nä yhtei­seen iloi­seen tapah­tu­maan Hau­ki­pu­taan toril­le. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Tii­na Sota­nie­mi lupaa, että toril­la on muka­na kaik­ki…Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteu­tuu

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-kes­­kuk­­ses­­ta…