Val­ta­rin 8D:n syk­syn kuulumisia

Syksyllä luokka teki itselleen oman huumorihahmon, josta tuli Uunio-Aapio Kasideeläinen.Syksyllä luokka teki itselleen oman huumorihahmon, josta tuli Uunio-Aapio Kasideeläinen.

Val­ta­rin kou­lun 8D:n syk­sy on suju­nut hyvin: Vapaa-ajal­laan moni on ollut koto­na nört­tää­mäs­sä. Suo­si­tuin peli on Fifa, mut­ta pela­taan kyl­lä NHL:ää ja Minecraftia.

Aina­kin kak­si hen­ki­löä käy salil­la ja moni lii­kun­ta­hal­li Iisi-aree­nal­la urhei­le­mas­sa. Äidin­kie­len tun­nil­la on luet­tu ahke­ras­ti Agat­ha Chris­tie­tä ja vapaa-aika­na­kin luetaan.

Yksi meis­tä on luke­nut syk­syl­lä jo Seit­se­mää vel­jes­tä ja Kale­va­laa. Luku­jo­nos­sa hänel­lä on Tun­te­ma­ton soti­las. Lois­to-luku­haas­te on vas­ta alka­nut. On luet­tu luo­kas­sa, lat­tial­la ja ulko­vaat­teet pääl­lä. Vie­lä pitää lukea aina­kin koto­na kyl­py­huo­nees­sa ja kei­nus­sa ja teras­sil­la tai parvekkeella.

Val­ta­rin kou­lul­la mie­ti­tään pal­jon kes­tä­vää kehi­tys­tä. Ener­gian sääs­tö­vii­kol­la 8D kek­si, että kou­luun kan­nat­taa ajaa pyö­räl­lä tai kävel­lä moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ase­mas­ta. Kaik­ki­aan 13 oppi­las­ta osal­lis­tui haas­tee­seen vii­kon ajan, ja eräs, joka kul­kee bus­sil­la, meni kui­ten­kin bus­si­py­sä­kil­le pyörällä.

Rant­si­kan jutut jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.