Ajan­koh­tais­ta
Yli­ran­nan kou­lu lak­kau­te­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to käyn­nis­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kau­tus­pro­ses­sin. Pää­tös syn­tyi tänään Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa äänin 29–5, 1 tyh­jä. Yli­ran­nan kou­lul­la todet­tiin vii­me…


Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va muo­tou­tuu

Jää­lin kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sel­key­ty­vät, asuin­ra­ken­ta­mi­nen tehos­tuu, lii­ke­kes­kus uudis­tuu ja Jää­lin kap­pe­li tulee sel­keäs­ti osak­si kes­kus­ta, kun uusi ase­ma­kaa­van muu­tos tulee voi­maan. Kaa­va­muu­tos tulee hyväk­syt­tä­väk­si tänään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa, jos­sa sen hyväk­sy­mis­tä esi­tet­tä­neen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le.