Raha­pe­lit: Viik­ko 48

Lot­to: 9, 13, 16, 24, 25, 35, 36. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2 kpl 226 492,65 e, 6 oikein 2 145,84 e, 5 oikein 57,86 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to 30.11.: 5, 16, 22, 28, 34, 40. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 12. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 2 kpl 118 886,40 e, 5+1 oikein 14 785,82 e, 5+0 oikein 715,44 e, 4+1 oikein 52,46 e, 4+0 oikein 28 e,

3+1 oikein 10,40 e, 3+0 oikein 5,28, Plus oikein 5 e.

Euro­jack­pot pe 2.12.: 6, 12, 25, 48, 49. Täh­ti­nu­me­rot: 11, 12. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 1 kpl 3 162 954,90 e, 5+0 oikein 114 878,10 e, 4+2 oikein 7 018,10 e, 4+1 oikein 457,20 e, 3+2 oikein 223,00 e, 4+0 oikein 100,40 e, 2+2 oikein 36,80 e, 3+1 oikein 28,50 e, 3+0 oikein 16,90 e, 1+2 oikein 16,90 e, 2+1 oikein 14,50 e.

Tiis­tai-Joke­ri 29.11.: 0 7 2 2 5 4 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri 30.11.: 8 8 0 5 5 2 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri 2.12.: 6 6 0 5 0 3 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri 3.12.: 5 5 9 4 7 5 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 1X1 X1X 112 XX11. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 57 456,84 e, 12 oikein 1 336,20 e, 11 oikein 74,63 e, 10 oikein 17,28 e.