Hir­ven­hauk­ku­ko­keet Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ran ken­nel­jaos­to jär­jes­ti ylei­set hir­ven­hauk­ku­ko­keet jou­lu­kuun aluk­si. Kokeen kes­kus­paik­ka­na toi­mi Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä Vep­sän kou­lu. Voit­toon hauk­kui Jou­ko Les­ke­län omis­ta­ma Salama.

Muka­na tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä oli­vat myös Vep­sän kyläyh­dis­tys, maas­to­ja luo­vut­ta­neet met­säs­tys­seu­rat, S‑Market Yli­kii­min­ki sekä Trac­ker Oy.

Tulok­set: 1) nhu Sala­ma HIRV1/93,5 pist. om. Jou­ko Les­ke­lä, 2) jpu Ran­ta­pa­jun Kus­ti HIRV1/93,0 pist. om. Las­se Hei­ku­ra, 3) kku Kor­pi­ri­ta­rin Jämy HIRV1/91,5 pist. om. Timo Tii­ro, 4) nhu Jopi­ka­rin Dar­ra HIRV1/91,0 pist. om. Han­nu Kois­ti­na­ho, 5) nhu Hal­la HIRV1/88,5 pist. om. Eemil Pulk­ki­nen, 6) jpu Roo­pe HIRV1/88,5 pist. Olli Veik­ko­la, 7) kkn Tor­ko­tu­len Hiil­los HIRV2/64,0 pist. om. Kari Utriai­nen, 8) kkn Suven­keh­rän Kum­ma HIRV2/61,5 pist. om. Pasi Kerä­nen, 9) nhu Viis­pii­kin Onni HIRV0/15,5 pist. om. Sari ja Jani Mart­ti­la, 10) nhu Hauk­ku­tas­sun IR Sisu HIRV0/15,5 pist. om. Miik­ka Häy­ry­nen, 11) jpn Kai­ra­keh­don Appa HIRV0/14,0 pist. om. Kyös­ti Nis­si­lä ‚12) spn Suven­keh­rän Aava HIRV0/12,5 pist. om. Jan­ne Siekkinen.