Ajan­koh­tais­ta

Sote mie­ti­tyt­tää hoi­to­vä­keä

Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­lii­ton SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to oli kut­su­nut syys­ko­kouk­seen­sa vie­raak­si sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­lan (sin.). Ykkö­sai­heek­si nousi odo­te­tus­ti…

Lue lisää

Perin­neam­mat­te­ja kalen­te­ris­sa

LC-Hau­­ki­­pu­­das Kel­lon perin­tei­nen vuo­si­ka­len­te­ri ilmes­tyy tule­van vii­kon­lo­pun Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vil­­le. Täl­lä ker­taa tee­ma­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat perin­neam­ma­tit. Kuvien ohel­la kalen­te­ri sisäl­tää…

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-päi­vät jo 38. ker­ran

Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 9.–11. jo 38. ker­ran ja kuu­den­nen ker­ran uudes­sa Oulus­sa. Tar­jol­la on jäl­leen moni­puo­lis­ta ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le Jatu­lis­sa, kir­jas­tos­sa, Teat­te­ri­kuo­pal­la ja seu­ra­kun­nas­sa.

Lue lisääMyl­ly­saa­ren uusi laa­vu koko­si kylä­läi­set

Myl­ly­saa­ren laa­vun ava­jais­juh­la koko­si ase­ma­ky­lä­läi­set viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta laa­vun ava­jais­juh­laa ja pyhäin­päi­vän iltaa lau­an­tai­na. Myl­ly­saa­reen, joka myös Sant­tusaa­re­na tun­ne­taan,  on val­mis­tu­nut…