Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten sata­vuo­tis­juh­la Vesaisenlinnalla

Ylikiimingin Nuijamiesten Hikihiihdolla on koko seuran tapaan pitkät perinteet Ylikiimingissä. Kuva hiihdon maalialueesta kunnantalon edessä 1990-luvun alussa.Ylikiimingin Nuijamiesten Hikihiihdolla on koko seuran tapaan pitkät perinteet Ylikiimingissä. Kuva hiihdon maalialueesta kunnantalon edessä 1990-luvun alussa.

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het juh­lii tänä vuon­na seu­ran­sa 100-vuo­tis­ta urhei­lu­tai­val­ta. Juh­la­vuot­ta on juh­lit­tu työn mer­keis­sä koko vuo­den ajan ja juh­lin­ta jat­kuu edel­leen. Lau­an­tai­na 10.12. kel­lo 18 alkaa Vesai­sen­lin­nal­la seu­ran sata­vuo­tis­juh­la, jos­sa jul­kis­te­taan myös Nui­ja­mies­ten satavuotishistoriikki.

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten urhei­lu­his­to­ria on moni­puo­li­nen ja ansio­kas. Nui­ja­mie­his­tä menes­tys­tä ovat saa­vut­ta­neet muun muas­sa hiih­tä­jä Sir­pa Rii­ko­la, suun­nis­ta­ja Kei­jo Park­ki­nen, juok­si­ja Jan­ne Ukon­maa­na­ho ja kei­hään­heit­tä­jä Mer­ja Perä­ta­lo sekä monet muut eri lajien ja eri aika­kausien mai­neik­kaat urheilijat.

Vesai­sen­lin­nan juh­las­sa kuul­laan urhei­li­jan puheen­vuo­ro, muis­tel­mia, musiik­kie­si­tyk­siä, ja ohjel­mas­sa on myös pal­kit­se­mi­sia. Kak­ku­kah­vit­kin nau­ti­taan ja puku­koo­di on urhei­lul­li­sen vapaa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.