Ajan­koh­tais­ta

Kyläyh­dis­tys vaa­tii hal­lin­to-oikeu­del­ta Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen kumoa­mis­ta

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys vaa­tii Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeut­­ta kumoa­maan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kesä­kuus­sa teke­män pää­tök­sen lak­kaut­taa Joki­ky­län lähi­kou­lu. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le tänään lähet­tä­mäs­sä vali­tuk­ses­sa kumoa­mis­vaa­ti­mus­ta…