Ajan­koh­tais­ta

Pit­sa­ki­so­jen MM-hopea ja prons­si Iihin

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games -kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pizza­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli vii­me yönä Suo­men aikaa pizzat­riath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta. Vii­me vuon­na Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä Körk­kö sai pizzat­riath­lo­nis­sa MM-hope­aa ja läh­ti nyt tavoit­te­le­maan kul­tais­ta mita­lia. Körk­kö ker­toi vähän ennen tämän­vuo­tis­ta kisa­mat­kaan­sa läh­te­vän­sä MM-kisaan vii­meis­tä ker­taa ja jää­dyt­tä­vän­sä reis­sun jäl­keen kisa­pai­tan­sa Iin ravin­to­lan­sa sei­näl­le. Vii­me yönä hän on kui­ten­kin tul­lut Face­book-päi­vi­tyk­sen­sä perus­teel­la toi­siin aja­tuk­siin.– Kul­taa havi­tel­tiin, mut­ta ei ihan sii­hen yllet­ty. Lupa­sin ”one more year” ja yri­tän vie­lä tais­tel­la sen itel­le­ni. Kisa­pai­taa ei siis vie­lä jää­dy­te­tä, mut­ta mita­lei­ta juh­li­taan.

Lue lisää
Vaih­teek­si bus­sil­la

Pit­kän mat­kan bus­si­mat­kai­lua tulee har­ras­tet­tua har­vem­min, mut­ta nyt kävin vii­kon­lop­pu­na lin­­ja-autol­­la Jyväs­ky­läs­sä. Yleen­sä pidem­mät reis­sut teh­dään hen­ki­lö­au­tol­la, kos­ka reis­sus­sa on…


Tie­to­vi­sa 25.2.2019

Kysy­myk­set 1. See­fel­din laduil­la on ennen tätä vuot­ta hiih­det­ty kah­det olym­pia­ki­sat ja yhdet MM-kisat. Ket­kä kol­me suo­ma­lais­ta ovat voit­ta­neet hen­ki­lö­koh­tai­sen…