Oulu

Jouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukiol­la – Uusia suo­si­tuk­sia koro­nan suitsimiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si tiis­tai­na pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että epi­de­mia on siir­ty­nyt alu­eel­la kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi uusia suo­si­tuk­sia koko Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le. Uudet suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan tors­tai­na 26.11. ja ovat voi­mas­sa 18.12. asti. 

Lue lisää

Iin kun­ta sai val­tio­no­suu­den korotusta

Iin kun­ta on saa­nut 700 000 euroa har­kin­nan­va­ras­ta val­tio­no­suu­den koro­tus­ta. Oulun kau­pun­ki ei koro­tus­ta saanut. 

Val­tio­neu­vos­to myön­si har­kin­nan­va­rai­set val­tio­no­suu­den koro­tuk­set vii­me tors­tai­na. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta haki tänä vuon­na 149 kun­taa. Haet­tu sum­ma oli yhteen­sä lähes 346 mil­joo­naa euroa. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta myön­net­tiin 66 kun­nal­le yhteen­sä 60 mil­joo­naa euroa. 

Lue lisää

Oulu-lisä päät­tyy

Oulu luo­puu koti­hoi­don­tuen har­kin­nan­va­rai­ses­ta kun­ta­li­säs­tä eli Oulu-lisäs­­tä maa­lis­kuun alus­sa 2021. Tukea on saa­nut per­he, jon­ka alle kol­mi­vuo­tias lap­si ei ole…


Veron­ko­ro­tus etsii suuruuttaan

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti ehdot­taa kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tia koro­te­taan aio­tun yhden pro­sent­tiyk­si­kön sijaan vain puo­lel­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Tuol­loin vuo­den 2021 kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti olisi…