Jää­lis­tä kadon­nut 13-vuo­tias poi­ka löytyi

Polii­si etsi koto­aan Jää­lis­tä kadon­nut­ta 13-vuo­tias­ta poi­kaa sun­nun­tai­na. Kadon­nut löy­tyi hyvä­kun­toi­se­na ylei­sö­ha­vain­to­jen perus­teel­la. Polii­si kiit­tää saa­mis­taan havainnoista.

Polii­si tie­dot­ti pojan löy­ty­mi­ses­tä puo­le­nyön jäl­keen maa­nan­tai­ta vas­ten yöl­lä lähet­tä­mäs­sään tie­dot­tees­sa. Katoa­mi­seen ei epäil­ty liit­ty­vän rikosta.