Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 12.3.2023

Kysy­myk­set

1. Mitä lin­tua aina­kin Iis­sä kut­sut­tiin met­ti­ka­nak­si (met­sä­ka­na)?

2. Mikä on pin­ta-alal­taan Suo­men suu­rin kunta?

3. Mis­sä maas­sa on EU-kau­pun­ki Strasbourg?

4. Kenen mie­hek­kään näyt­te­li­jän oikea nimi oli Marian Mic­hael Morrison?

5. Min­kä maa­lai­nen tuu­li­voi­ma­loi­den val­mis­ta­ja on Ves­tas? a) sak­sa­lai­nen, b) tans­ka­lai­nen, c) ruot­sa­lai­nen, d) ranskalainen

6. Mitä tar­koit­taa lyhen­ne STUK?

7. Kuka tämän­het­ki­sis­tä Poh­jois­mai­den kunin­kaal­li­sis­ta on hal­lin­nut pisimpään?

8. Mitä vas­ta­si Annik­ki Täh­ti kysy­myk­seen: Mis­sä Rau­ni on?

9. Mitä eri­kois­ta on Islan­nin puhe­lin­luet­te­lois­sa ja kirjastoissa?

10. Minä vuon­na Sisu-pas­til­lia alet­tiin val­mis­taa? a) 1918, b) 1928, c) 1938, d) 1948

Vas­tauk­set

1. Riek­koa

2. Ina­ri

3. Rans­kas­sa

4. John Waynen

5. b) tanskalainen

6. Sätei­ly­tur­va­kes­kus

7. Mar­ga­re­ta II Tanska

8. ”Pii­los­sa vii­da­kon suo­jas­sa temp­pe­lin Rau­ni on”.

9. Nimet ovat aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä etu­ni­men kukaan.

10. b) 1928

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.