Oulu

Työt­tö­mien mää­rä nousi Iis­sä ja Oulussa

Vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä kas­voi voi­mak­kaas­ti kai­kis­sa Poh­­jois-­Poh­­jan­­maan kun­nis­sa. Iis­sä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 16,3 pro­sent­tia. Vuoden…


Rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy Oulun alu­eel­la loka­kuun lopulla

Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy syys­lo­man jäl­keen maa­nan­tai­na 26. loka­kuu­ta ja jat­kuu per­jan­tai­hin 30. loka­kuu­ta saak­ka. Rip­pi­kou­lu­kut­sut pos­ti­te­taan vii­kol­la 40,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus