Nuo­ret

Koneet käyt­töön

Ala­kou­lus­sa ei käy­te­tä tar­peek­si tie­to­tek­niik­kaa. Se on väis­tä­mä­tön kehi­tyk­sen suun­ta, mik­si sil­tä pitäi­si men­nä pii­loon? Esi­mer­kik­si tie­to­ko­neel­la kir­joit­ta­mi­nen on pal­jon…

Lue lisää

Mik­si kiusa­ta?

Kiusaa­mis­ta näkee pal­jon kou­lun käy­tä­vil­lä, jul­ki­sil­la pai­koil­la, netis­sä tai sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Itseä­ni ei ole kos­kaan kiusat­tu, enkä ole ollut muka­na…

Lue lisää