Jää­li

Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihas­ki­pui­na

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löy­tyy.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki-mara­to­nia juos­taan Jää­lis­sä

Teea Tun­tu­ri Jää­lis­sä juos­taan par­hail­laan Kii­­min­­ki-mara­­to­­nia hie­man koleis­sa ja kos­teis­sa olo­suh­teis­sa. Suo­men nopeim­mal­la ja tasai­sim­mal­la rei­til­lä juos­taan kovia aiko­ja mara­to­nil­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lis­sä juos­taan rahaa Näl­kä­päi­väl­le

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Punai­sen Ris­tin 37. Näl­­kä­­päi­­vä-keräys jär­jes­te­tään 14.–16.9. kaik­kial­la Suo­mes­sa, myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, jos­sa lipas­ke­rää­jät näky­vät tors­tais­ta lau­an­tai­hin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan 18.9. saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan ylä­pal­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin­jär­ven kun­nos­tus ja Iijo­ki­sou­tu ehdol­la vuo­den vesis­tö­teok­si

Ran­ta­poh­ja Jääli/Ii Sata suo­ma­lais­ta vesis­tö­te­koa -kam­pan­jan finaa­liin valit­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kak­si vesis­tö­jen tilaa vaa­li­vaa vapaa­eh­tois­ta tekoa. Muka­na ovat Jää­lin­jär­ven tal­koo­kun­nos­tus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Bet­ty von Black

Teea Tun­tu­ri Jää­li Kenel­lä on huo­li­tel­tu ulko­nä­kö? Kenen meik­ki on vii­mei­sen pääl­le? Kuka pukee pääl­leen iha­nan kynä­me­kon? Kenen elä­män­tyy­li on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti Muka­via.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin­ma­jan ran­nal­la hil­jai­nen kesä

Van­hat mie­li­ku­vat Jää­lin­jär­ven vedes­tä pitä­vät Jää­lin­ma­jan uima­ran­nan hil­jai­se­na. Tänä kesä­nä Jää­lin­jär­ven vesi on ollut laa­dul­taan hyvää, mut­ta uima­rei­ta on ollut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus