Jää­li

Rhy­men vauh­dik­kaat jää­hy­väi­set

Pir­jo Holap­pa Jääli/Oulu/Haukipudas Jää­­li­­läis-oulu­­lai­­nen Rhy­­me-bän­­di piti hil­jat­tain jää­hy­väis­kon­sert­tin­sa Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Rock-musiik­­kia soit­ta­vas­sa Rhy­mes­sa musi­soi­vat Eelis Sau­rio lau­lu, Topias Luuk­ka­nen kita­ra,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Jää­li­läi­nen SEP Solu­tions voit­ti tupla­kul­taa

Ran­ta­poh­ja Jää­li Jää­lis­sä koti­paik­kaan­sa pitä­vän Eras­mus van Nie­ker­kin ja Satu Nie­me­län SEP Solu­tions Star -etä­vi­deo­vau­va­mo­ni­to­ri­lai­te on voit­ta­nut kul­ta­mi­ta­lin Euro­pean Pro­duct.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­si­ta­lo muut­ti joki­tör­mäl­tä lam­men ran­taan

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki, Jää­li 1850-luvun puo­li­vä­lis­sä Kii­min­gin Yli­ky­lään Pason­tien var­teen raken­net­tu Yli­kos­ke­lan talo nos­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na kivi­ja­lal­taan kul­je­tusau­ton kyy­tiin. Tors­tai­na aamu­yh­dek­sän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vas­taus: Jää­lin­ma­jan yllä­pi­to ei kuu­lu kau­pun­gin perus­teh­tä­viin

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä sekä asu­ka­syh­dis­tys ovat aiem­min toi­vo­neet, että Jää­lin­ma­jan toi­min­ta säi­ly­tet­täi­siin nykyi­sel­lään. Jää­li­läi­nen vara­val­tuut­tu Sir­pa Tik­ka­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus