Jää­li

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Taas yksi ovi sul­keu­tuu Jää­lin ostos­kes­kuk­ses­sa

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin ostos­kes­kuk­sen lii­ke­ti­lois­sa on tyh­jää. Vii­mei­sim­pä­nä ovat pois­tu­neet aina­kin ken­kä­kaup­pa, kuk­ka­kaup­pa, fysio­te­ra­pia, kun­to­sa­li ja Siwa sekä kir­jas­to.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­liin kiek­koi­le­va kios­kiy­rit­tä­jä

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Jää­li Jää­lin R-kios­­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Man­si­kat kyp­sy­vät ajal­laan – Pai­kal­li­nen sato­kausi alkaa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä

Koti­mai­suus on valt­tia man­sik­ka­mark­ki­noil­la, mut­ta pai­kal­lis­ta satoa saa­daan odot­taa hei­nä­kuun puo­li­vä­liin. Jää­li­läi­sen Sii­ran Man­sik­ka Oy:n Tapa­ni Sii­ran mukaan tämän kesän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­li rok­ka­si uudes­sa pai­kas­sa – JCR Kylä­juh­lan kävi­jä­mää­rä ylit­ti odo­tuk­set

Jää­li­hal­lin piha täyt­tyi kesäi­sis­tä juh­li­jois­ta, kun JCR Kylä­juh­laa vie­tet­tiin men­nee­nä lau­an­tai­na. Ensim­mäis­tä ker­taa uudes­sa pai­kas­sa jär­jes­tet­ty tapah­tu­ma kerä­si pai­kal­le noin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus