Jää­li

Jää­liin kiek­koi­le­va kios­kiy­rit­tä­jä

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Jää­li Jää­lin R-kios­­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Man­si­kat kyp­sy­vät ajal­laan – Pai­kal­li­nen sato­kausi alkaa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä

Koti­mai­suus on valt­tia man­sik­ka­mark­ki­noil­la, mut­ta pai­kal­lis­ta satoa saa­daan odot­taa hei­nä­kuun puo­li­vä­liin. Jää­li­läi­sen Sii­ran Man­sik­ka Oy:n Tapa­ni Sii­ran mukaan tämän kesän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­li rok­ka­si uudes­sa pai­kas­sa – JCR Kylä­juh­lan kävi­jä­mää­rä ylit­ti odo­tuk­set

Jää­li­hal­lin piha täyt­tyi kesäi­sis­tä juh­li­jois­ta, kun JCR Kylä­juh­laa vie­tet­tiin men­nee­nä lau­an­tai­na. Ensim­mäis­tä ker­taa uudes­sa pai­kas­sa jär­jes­tet­ty tapah­tu­ma kerä­si pai­kal­le noin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lis­sä käyn­nis­tyi ainut­laa­tui­nen tut­ki­mus

Teea Tun­tu­ri Kala­mäel­lä Jää­lis­sä on käyn­nis­sä Suo­men olo­suh­teis­sa ainu­laa­tui­nen bio­re­me­di­aa­tio­tut­ki­mus, jos­sa tut­ki­taan eri kas­vien kykyä ottaa vas­taan ravin­tei­ta itseen­sä suo­raan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syvem­mäl­le ohjel­moin­tiin

Jää­li­läi­nen Aapo Käki­leh­to kesä­töi­hin Koo­­di­­kär­­pät-kam­­pan­­jaan Teea Tun­tu­ri Jääli/Oulu Vuo­si sit­ten kevääl­lä Oulun yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­ja Dan Ackers miet­ti ohjel­moin­tia nuo­ril­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poro koh­ti poh­jois­ta

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin Väli­ky­läs­sä Design Kim­mo Taka­rau­tion Jou­nin kau­pal­le teh­ty jät­ti­mäi­nen poro läh­ti tänään mat­kal­le koh­ti poh­jois­ta juu­ri het­ki.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vei­set Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Iiris Mati­la Han­na Viip­po­la Jää­li Oli­pa ker­ran maa­lis­kuus­sa ryh­mä puo­la­lai­sia, ita­lia­lai­sia, turk­ki­lai­sia ja suo­ma­lai­sia, jot­ka mat­ka­si­vat Eras­mus+ -mat­kal­le Köö­pen­ha­mi­naan. He.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus