Jää­li

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan 18.9. saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan ylä­pal­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin­jär­ven kun­nos­tus ja Iijo­ki­sou­tu ehdol­la vuo­den vesis­tö­teok­si

Ran­ta­poh­ja Jääli/Ii Sata suo­ma­lais­ta vesis­tö­te­koa -kam­pan­jan finaa­liin valit­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kak­si vesis­tö­jen tilaa vaa­li­vaa vapaa­eh­tois­ta tekoa. Muka­na ovat Jää­lin­jär­ven tal­koo­kun­nos­tus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Bet­ty von Black

Teea Tun­tu­ri Jää­li Kenel­lä on huo­li­tel­tu ulko­nä­kö? Kenen meik­ki on vii­mei­sen pääl­le? Kuka pukee pääl­leen iha­nan kynä­me­kon? Kenen elä­män­tyy­li on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti Muka­via.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin­ma­jan ran­nal­la hil­jai­nen kesä

Van­hat mie­li­ku­vat Jää­lin­jär­ven vedes­tä pitä­vät Jää­lin­ma­jan uima­ran­nan hil­jai­se­na. Tänä kesä­nä Jää­lin­jär­ven vesi on ollut laa­dul­taan hyvää, mut­ta uima­rei­ta on ollut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTaas yksi ovi sul­keu­tuu Jää­lin ostos­kes­kuk­ses­sa

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin ostos­kes­kuk­sen lii­ke­ti­lois­sa on tyh­jää. Vii­mei­sim­pä­nä ovat pois­tu­neet aina­kin ken­kä­kaup­pa, kuk­ka­kaup­pa, fysio­te­ra­pia, kun­to­sa­li ja Siwa sekä kir­jas­to.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus