Jääli
Stubb kii­min­ki­läis­ten suosikki

Jos tar­kas­tel­laan koko enti­sen Kii­min­gin kun­nan aluet­ta, vei Alexan­der Stubb voi­ton Pek­ka Haa­vis­tos­ta saa­mal­la 56,2 pro­sent­tia koko alu­een äänis­tä. Sel­vim­pään voit­toon Stubb nousi Ala­ky­län äänes­ty­sa­lu­eel­la, jos­sa hän sai 60,1 pro­sent­tia äänis­tä. Jää­lin alu­eel­la Stubb voit­ti kym­me­nel­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä, ja tämä oli niu­kin voit­to hänel­le koko enti­sen Kii­min­gin kun­nan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lukiois­sa van­ho­jen päi­vä ja tanssit

Myös Ran­ta­poh­jan alu­een lukioit­ten van­hat pää­si­vät tans­sah­te­le­maan per­jan­tai­na 9.2. Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä. Van­ho­jen­päi­vä on suo­ma­lais­ten lukion toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den viet­tä­mä juh­la­päi­vä, joi­hin liit­tyy nyky­ään van­ho­jen­tans­sit. Nii­hin osal­lis­tu­mi­nen ei toki ole pakol­lis­ta. Tors­tai­na 8.2. oli abi­tu­rient­tien pen­kin­pai­na­jai­set, ja sen jäl­keen lukion toi­nen luok­ka on jää­nyt kou­lun ylim­mäk­si eli “van­him­mik­si”.


Pak­ka­nen pauk­kui penkkaripäivänä

Ran­ta­poh­jan alu­een tämän kevään abit Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä sai­vat viet­tää tors­tai­na 8.2. penk­ka­ri­päi­vään­sä ihan kun­non pak­ka­ses­sa. Kyl­myys ei iloa häl­ven­tä­nyt, kuten kuvis­ta näkyy. Pen­kin­pai­na­jai­set eli penk­ka­rit on tapah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään abi­tu­rient­tien päät­täes­sä sään­nöl­li­sen kou­lun­käyn­tin­sä. He alka­vat val­mis­tau­tua maa­lis­kuus­sa toteu­tu­viin ylioppilaskirjoituksiin.