Ii

Mur­to­ja Iissä

Iis­sä on mur­tau­dut­tu kesä­kuun aika­na aina­kin kah­teen kesä­mök­kiin sekä rivi­ta­loa­sun­toon. Rivi­ta­loa­sun­to­mur­to teh­tiin 1.6. Iin kes­kus­tas­sa. Sama­na yönä varas­tet­tiin perä­moot­to­ri Rantakestilästä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii jakoi avus­tuk­sia liikuntatyöhön

Ii-ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­ta on päät­tä­nyt tämän­vuo­ti­sis­ta lii­kun­ta­työn ylei­sa­vus­tuk­sis­ta. Iin Urhei­li­jat saa avus­tus­ta 4645,68 euroa, Iin Yri­tys 4173,23 euroa, Iisu 2677,17 euroa, Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii kär­ki­vii­si­kos­sa yrittäjäkyselyssä

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­een kun­nat pär­jä­si­vät hyvin Suo­men Yrit­tä­jien teke­mäs­sä Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä 2020. Alle 10 000 asuk­kaan sar­jas­sa yrit­tä­jien elin­kei­no­po­lit­ti­kas­ta anta­mien arvioiden…

Nuo­ri hen­gen­pe­las­ta­ja palkittiin

Kui­va­nie­me­läi­set ala­kou­lu­lai­set Anu-Riik­­ka Här­kö­nen ja Lau­ra Kehus ovat lin­tu­jen tark­kai­lus­ta ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria. Huh­ti­kuus­sa he oli­vat Kui­va­joen jääl­lä joutsenia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus nime­si edus­ta­jat yhtei­sö­jen kokouksiin

Iin kun­nan­hal­li­tus kokoon­tui maa­nan­tai­na neu­vot­te­le­maan kun­nan asiois­ta. Kokouk­ses­sa pää­tet­tin muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen edus­ta­jis­ta yhtei­sö­jen kokouk­siin.  Kun­ta­toi­mi­joil­le muun muas­sa talous- ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus