Illin­juok­sut 2021: Tutut naa­mat Illin kärjessä

Illin kir­kon­penk­ki­väel­lä riit­ti pari­kin tai­vas­te­lun aihet­ta hel­tei­ses­sä illas­sa. Ihi­me­tel­tiin oulu­lai­sen lii­to­kiek­ko­po­ru­kan per­soo­nal­lis­ta tapaa park­kee­ra­ta kaa­ro­jaan tiel­le poi­kit­tain. Ouvok­sut­taa­han se, kun ei ole tot­tu­nut vie­lä isoi­hin tapah­tu­miin kuten Iil­lin­juok­sui­hin, jois­sa saat­ta­pi olla tungosta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus