Lau­an­tai­na viih­dyt­tiin Yli-Iin Pitä­jä­päi­vil­lä – kat­so kesäi­nen kuva­gal­le­ria tapah­tu­mas­ta täältä

Kesäinen ja lämmin sää houkutteli ihmisiä Pitäjäpäiville sankoin joukoin.Kesäinen ja lämmin sää houkutteli ihmisiä Pitäjäpäiville sankoin joukoin.

Lau­an­tai­na Yli-Iin tori ja sen ympä­ris­tö täyt­tyi iloi­sis­ta kylä­läi­sis­tä, kun Yli-Iin perin­tei­set Pitä­jä­päi­vät start­ta­si­vat aamu­kym­me­nel­tä. Kesäi­nen ja aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li Pitä­jä­päi­vil­le pal­jon kävi­jöi­tä, ja sekä myyn­ti­ko­juil­la että Myl­lyn ympä­ris­tön kah­vio- ja ruo­ka­ko­juil­la kävi koko ajan kaup­pa. Eten­kin Myl­lyn piha­pii­ris­sä sijain­nut viet­na­mi­lai­sen ruo­an koju kerä­si väkeä jonok­si asti.

Pie­nem­piä tapah­tu­ma­kä­vi­jöi­tä kiin­nos­ti­vat eri­tyi­ses­ti pomp­pu­lin­na sekä Yli-Iin vapaa­pa­lo­kun­nan jär­jes­tä­mä palo­ka­lus­ton esit­te­ly, jos­sa paloau­ton kyy­tiin pää­si istu­maan­kin. Tai­ku­ri Pee­tu-Pel­le hou­kut­te­li puo­lil­ta­päi­vin tapah­tu­ma­la­van edus­tan täy­teen ja nau­rat­ti tai­ka­tem­puil­la ja vit­seil­lä kai­ke­ni­käis­tä yleisöä.

Tapah­tu­mas­sa juon­ta­ja­na toi­mi­nut Yli-Iin Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen jäsen Aimo Mik­ko­la arve­li, että Pitä­jä­päi­vil­lä oli tänä kesä­nä enem­män myy­jiä ja esit­te­li­jöi­tä kuin kos­kaan aiem­min tapah­tu­man his­to­rias­sa. Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen tel­tal­la saat­toi osal­lis­tua eri­lai­siin arvon­toi­hin, ja arpa­li­puk­kei­ta täy­tet­tiin­kin tiu­haan tahtiin.

– Kyl­lä huo­maa, että tämä on ollut odo­tet­tu tapah­tu­ma, ja että ihmi­set ovat kai­van­neet täl­lais­ta mark­ki­na­tun­nel­maa ja tut­tu­jen näke­mis­tä, Mik­ko­la toteaa.