Nai­nen huk­kui Haukiputaalla

Kii­min­ki­jo­keen huk­kui 69-vuo­tias nai­nen sun­nun­tai-ilta­na. Oulun polii­si sai teh­tä­vän kel­lo 20.30 Hau­ki­pu­taan Puu­pe­rän alu­eel­le, mis­tä nai­nen oli kadon­nut. Polii­si­par­tioi­den etsin­nöis­sä polii­sin dro­ne-kop­te­ri pai­kal­lis­ti hen­ki­lön Kii­min­ki­joen vesis­töön lähel­le ran­taa. Elvy­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta nai­nen meneh­tyi tapah­tu­ma­pai­kal­le. Tapauk­seen ei lii­ty rikos­ta, ja asi­aa tut­ki­taan kuo­le­man­syyn tutkintana.