Ii

Koro­na­ke­vään runokuvakirja

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensimmäisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illin juhan­nus­juok­su Juho Hökän heiniä

Säi­den Hal­ti­jal­la oli rei­pas mei­nin­ki mit­tu­maa­rin aaton aat­to­na kan­san val­mis­tau­tues­sa Illin­juok­sui­hin. Ilta­päi­väs­tä tuli tiu­haan niin rank­ko­ja ukkos- ja vesi­ku­ro­ja, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suun­nis­tus­kou­lut ja ‑kisat vaih­tui­vat omatoimisuunnistukseen

Kesän suun­nis­tus­kou­lu­jen ja ‑kiso­jen peruun­tues­sa monis­sa urhei­luseu­rois­sa on jär­jes­tet­ty mah­dol­li­suus suun­nis­taa oma­toi­mi­ses­ti. Niin myös iiläi­ses­sä suun­nis­tus­seu­ra Iisus­sa. Seu­ral­la on sekä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­ni Hola­pan hui­kea come back Illinjuoksussa

Usei­den kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan (Paul Hogan Austr. 1998, Joe Dal­ton USA 2007, Adolf Scheiss­kopf Ger. 1992) Illin­juok­sut lisää­vät kan­sa­lais­ten intoa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sää suo­si sekä tai­tei­li­joi­ta että vierailijoita

Poik­keus­ke­vät jou­dut­tiin huo­mioi­maan tämän­vuo­ti­sen Art Ii Bien­naa­lin jär­jes­te­lyis­sä, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set esti­vät ulko­mais­ten tai­tei­li­joi­den osal­lis­tu­mi­sen tapah­tu­maan. Kuin vas­ta­pai­no­na poik­keus­ke­vääl­le suo­si­vat biennaaliviikon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii jat­kaa kesä­työ­se­te­lien hakuaikaa

Iin kun­ta on jat­ka­nut kesä­työ­se­te­lien hakuai­kaa kes­ki­viik­koon 24.6. asti. Kesä­työ­se­te­li­työn yhtä­jak­soi­nen pituus on kak­si viik­koa, ja palk­ka on 350 euroa. Kesätyöseteliä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus