Pau­lii­na Aura­na­ho Iin varhaiskasvatusjohtajaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus on valin­nut Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jak­si Pau­lii­na Aura­na­hon. Hänen vara­si­jal­leen valit­tiin Sari Kärk­käi­nen.

Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan vir­kaan oli 11 haki­jaa, jois­ta yksi veti hake­muk­sen­sa pois.

Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la irti­sa­nou­tui viras­taan toukokuussa.