Ii

Rant­sik­ka: Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kesä­poik­keuk­sia — etsi­vät aut­ta­vat läpi kesän, nuok­ka­rit avau­tu­vat syk­syn alussa

Iin nuo­ri­so­toi­men kesä poik­ke­aa joil­tain osin tal­ven tapah­tu­mis­ta. Iin nuo­ri­so­toi­men etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Sara Haka­la ker­too, että kesä­kuu­kausis­ta hei­nä­kuu on selkeästi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­mes­ta kar­toi­tet­tu yli 16 000 ter­va­hau­taa – hau­to­ja pal­jon myös Ran­ta­poh­jan alueella

Yli­kii­min­gis­sä syty­te­tään joka­ke­säi­sil­lä ter­vas­tii­ma­vii­koil­la ter­va­hau­ta, ja Oulua titu­lee­ra­taan usein ter­va­kau­pun­gik­si. Ter­va­hau­to­jen luku­mää­räs­sä Kai­nuu kui­ten­kin vai­kut­taa päi­hit­tä­vän Poh­­jois-Poh­­jan­­maan, sel­vi­ää Maan­mit­taus­lai­tok­sen maastotietokantaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Evi­län­nä­köi­nen mies Illin­juok­sun voittoon

Hei­nä­kuun ensim­mäi­set illin­juok­sut pidet­tiin Tee­mu Selän­teen 50-vuo­­tis­­päi­­vä­­nä. Tee­mu Selän­ne on Yhdys­val­lois­sa asu­va maa­han­muut­ta­ja, jota Donald Trump ei ole kar­koit­ta­nut ainakaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKevät lait­toi yri­tys­ke­hit­tä­jän testiin

Vii­me elo­kuus­sa työn­sä Iin Mic­ro­po­lik­sen yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä aloit­ta­nut Noo­ra Huo­ta­ri ehti juu­ri pääs­tä hyvään vauh­tiin iiläi­seen yri­ty­se­lä­mään ja yrit­tä­jiin tutus­tu­mi­ses­sa, kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ohjausai­dan uppoa­mi­nen Luken tiedossa

Lohien vael­lus­poi­kas­ten eli smolt­tien ohjaa­mi­seen tar­koi­tet­tu kel­lu­va ohjausai­ta Iijoen Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la on irron­nut sil­lan puo­lei­ses­sa pääs­sä kiin­ni­tyk­ses­tään ja pai­nu­nut osin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus