Rakeet teki­vät tuho­ja Tannilassa

*** Local Caption *** Yli-Iin Tannilaan satoi todella suuri rakeita. Kuva: Jari Hietala

Iso­ja rakei­ta satoi myös Oijär­vel­lä. Kuva: Pir­jo Marttinen

Tors­tai-ilta­päi­vän raju­jen ukkos­kuu­ro­jen muka­na saa­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa lähes pin­gis­pal­lon kokoi­sia rakei­ta, jot­ka aiheut­ti­vat tuho­ja pihoil­la. Kuvan lähet­tä­nyt Jari Hie­ta­la ker­too, että ukkos­kuu­ron saa­pues­sa rakeet tuli­vat ensin pie­nem­pi­nä, sit­ten alkoi paukkua.

– Pihal­la olleen auton kat­to ja kone­pel­ti ovat nyt ympä­riin­sä rakei­den piek­se­mil­lä lom­moil­la. Rakei­ta tuli run­saas­ti myös valo­kat­tei­den läpi, niin koval­la voi­mal­la ne maa­han satoivat.

Ukkos­kuu­ro­jen muka­na esiin­tyi myös kovia tuu­len­puus­kia, ja sala­moin­nin aiheut­ta­mia maas­to­pa­lo­ja syt­tyi Oulun lähi­seu­duil­la Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen mukaan kaik­ki­aan kuusi. Niis­tä suu­rin sijait­si Sup­pi­lo­suol­la Iis­sä, mis­sä kui­vaa kan­gas­maas­toa paloi noin kah­den heh­taa­rin alal­ta, ja sam­mu­tus­työt jat­kui­vat pit­käl­le tors­tai-iltaan ja yöhön asti.

Iso­ja rakei­ta satoi myös Oijär­vel­lä, mikä käy ilmi Pir­jo Mart­ti­sen Ran­ta­poh­jal­le lähet­tä­mäs­tä kuvasta.