Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.8.2021

Kysy­myk­set

 1. Suo­ma­lai­set ovat saa­neet eni­ten kesä­olym­pia­mi­ta­lei­ta ylei­sur­hei­lus­sa. Mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa toi­sek­si eniten?
 2. Min­kä Poh­jois­maan lip­pu on maa­il­man van­hin käy­tös­sä ole­va kansallislippu?
 3. Kei­den suun­nit­te­le­ma on Savoy-maljakko?
 4. Mikä soit­to­pe­li on sirmakka?
 5. Kenen esi­kois­ro­maa­ni on Ope­raa­tio Fin­lan­dia? a) Kari Hota­kai­nen, b) Arto Paa­si­lin­na, c) Ant­ti Tuu­ri, d) Jari Tervo
 6. Mitä nimi­tys­tä käy­te­tään Austra­lian alkuperäisväestöstä?
 7. Mis­sä Nii­lin var­ren maas­sa on enem­män pyra­mi­de­ja kuin Egyptissä?
 8. Mik­si kut­su­taan puis­to­ka­tua, jos­sa puis­to sijait­see ajo­ra­to­jen keskellä?
 9. Mihin eläi­miin kuu­luu holkeri?
 10. Min­kä viras­ton juh­la­kir­ja on Rata­ka­tu 12? a) Suo­je­lu­po­lii­sin, b) Hel­sin­gin polii­sin, c) Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin, d) Suo­men tullin

Vas­tauk­set

 1. Pai­nis­sa
 2. Tans­kan
 3. Alvar ja Aino Aallon
 4. Har­mo­nik­ka
 5. b) Arto Paasilinna
 6. Abo­ri­gi­naa­lit
 7. Suda­nis­sa
 8. Espla­na­di
 9. Kaloi­hin, jäähai
 10. a) Suo­je­lu­po­lii­sin