Hau­Pa ja TuWe pela­si­vat tasan

Lau­an­tai­na Hau­Pan nai­set koh­ta­si­vat koto­na sar­jan vii­mei­se­nä majai­le­van TuWen. Otte­lun läh­tö­koh­dat oli­vat koti­jouk­ku­een näkö­kul­mas­ta hie­man haas­ta­vat, sil­lä jouk­ku­een kokoon­pa­nos­ta puut­tuu pal­jon pelaa­jia louk­kaan­tu­mi­sien takia täl­lä het­kel­lä, mut­ta kui­ten­kin jouk­ku­ees­sa on ollut hyvä fii­lis läh­teä pelaa­maan ja hake­maan voittoa.

Ensim­mäi­nen puo­liai­ka alkoi Hau­Pan hal­lin­nas­sa ja maa­li­paik­ko­ja saa­tiin luo­tua pal­jon jo heti aluk­si, mut­ta pal­lo ei pomp­pi­nut verk­koi­hin. Koti­jouk­kue pys­tyi pitä­mään pal­lon hal­lin­nan itsel­lään ensim­mäi­sen puo­lia­jan ja lau­kauk­sia saa­tiin maa­lia koh­ti, mut­ta TuWen maa­li­vah­ti Roo­sa Hur­me­rin­ta oli hyvin hereil­lä ja piti pelin 0–0.

Vie­ras­jouk­kue sai luo­tua muu­ta­mia vaa­ral­li­sia maa­lin­te­ko­ti­lan­tei­ta eri­kois­ti­lan­teis­ta, mut­ta Hau­Pan maa­li­vah­ti Essi Kin­nu­nen piti maa­lin­sa puh­taa­na. Lopul­ta 37 minuu­til­la Jes­sica Kar­ja­lai­nen tar­joi­li lois­ta­van syö­tön Cari­ta Kos­ken­sa­lol­le, jon­ka lois­ta­va lau­kaus pai­nui ver­kon peräl­le. Puo­lia­jan lopul­la vie­ras­jouk­kue kui­ten­kin pää­si rokot­ta­maan pie­nes­tä nukah­duk­ses­ta ja Vero­nica Tim­lin lait­toi pelin tasoi­hin juu­ri ennen taukoa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le koti­jouk­kue pyr­ki otta­maan taas pal­lon hal­lin­nan, mut­ta vas­tus­ta­jan kor­kea präs­si aiheut­ti ajoit­tain Hau­Pal­le vai­keuk­sia. Kun peliä oli pelat­tu 54 minuut­tia niin Hau­Pan sivu­ra­jan jäl­ki­ti­lan­tees­ta Sara Kuo­te­sa­ho nap­pa­si pal­lon itsel­leen ja kes­kit­ti kovan kes­ki­tyk­sen koh­ti maa­lia, joka kim­po­si TuWen omas­ta pelaa­jas­ta maaliin.

Maa­lin jäl­keen vas­tus­ta­ja vaih­toi ryh­mi­tys­tään hyök­kää­väm­pään muo­dos­tel­maan ja pyr­ki sen avul­la tasoit­ta­maan peliä. Kun peliä oli pelat­tu 87 minuut­tia ja vas­tus­ta­ja sai sivu­va­paa­pot­kun puo­len ken­tän koh­dil­ta ja koti­jouk­ku­een merk­kaus­vir­hees­tä Susan­na Ran­ta pää­si vapaas­ti sijoit­ta­maan pelin 2–2. Ja näin lopul­ta pää­dyt­tiin kovan tais­te­lun jäl­keen pis­tei­den jakoon toistamiseen.

Tasa­pe­li ei tyy­dyt­tä­nyt koti­jouk­kuet­ta, jol­la oli mah­dol­lis­ta kui­ten­kin rat­kais­ta peli omak­si eduk­seen ja ottaa 3 pistettä. 

Pelin par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tiin koti­jouk­ku­eel­ta Assi Lies­ka ja vie­ras­jouk­ku­eel­ta Vero­nica Tim­lin.

Nais­ten seu­raa­va peli pela­taan ensi vii­kon­lop­pu­na 7.8 Län­si­tuu­les­sa kun Hau­Pa saa tois­ta­mi­seen vie­rai­ta Turus­ta, kun TPS mat­kaa Hau­ki­pu­taal­le tais­te­le­maan pisteistä. 

Anni Kont­ti­nen ja Johan­na Raappana