Kios­ki taas nie­men­no­kas­sa pit­kän tauon jälkeen

Kahvila Niemennokka jatkaa Haukiputaan Veikkojen monta vuotta sitten pitämän kahvilan perintöä. Kahvilan sijainti on rantapäivää viettäville asiakkaille otollinen.Kahvila Niemennokka jatkaa Haukiputaan Veikkojen monta vuotta sitten pitämän kahvilan perintöä. Kahvilan sijainti on rantapäivää viettäville asiakkaille otollinen.

Hel­tei­se­nä kesä­päi­vä­nä Kivi­nie­men sata­man ran­nas­sa vesi kimal­te­lee aurin­gon­pais­tees­sa ja uima­rei­ta riit­tää. Ran­nan kupees­sa sijait­se­vas­ta Ran­ta­kios­ki Nie­men­no­kas­ta voi käy­dä osta­mas­sa jää­te­löä ja vir­vok­kei­ta kuu­muu­den hel­po­tuk­seen. Kios­ki ei ole ollut toi­min­nas­sa pit­kään aikaan – aina­kaan 15 vuo­teen. Tämän vuo­den läm­pi­mät säät ovat olleet otol­li­sia kios­kin paluul­le. Ran­ta­kios­ki Nie­men­nok­kaa pitää 14-vuo­tias Anna Enqvist. Kevääl­lä hän haa­vei­li kesä­töis­tä, mutta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus