Artikkelit joiden kirjoittaja on Aalto Riitta

Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…

Lue lisää

Kios­ki taas nie­men­no­kas­sa pit­kän tauon jälkeen

Hel­tei­se­nä kesä­päi­vä­nä Kivi­nie­men sata­man ran­nas­sa vesi kimal­te­lee aurin­gon­pais­tees­sa ja uima­rei­ta riit­tää. Ran­nan kupees­sa sijait­se­vas­ta Ran­ta­kios­ki Nie­men­no­kas­ta voi käy­dä osta­mas­sa jäätelöä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus