Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Tervaspuut odottavat latomista. Näistä syntyy pian ylikiiminkiläistä tervaa.Tervaspuut odottavat latomista. Näistä syntyy pian ylikiiminkiläistä tervaa.

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus