Reser­vi­läi­set mui­nais­ka­las­tus­lei­riä purkamassa

Tien varteen päästyä puutavara siirtyi rivakasti mönkijöiden kyydistä traktorin peräkärryyn.Tien varteen päästyä puutavara siirtyi rivakasti mönkijöiden kyydistä traktorin peräkärryyn.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen toi­min­toi­hin lukeu­tu­nut mui­nais­ka­las­tus­lei­ri raken­net­tiin Iijoen var­rel­le noin kilo­met­ri itään Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­ta vuo­sien 2003 ja ‑04 aika­na. Lei­rin raken­nut­ti Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­kes­kus, ja se avat­tiin kesä­kuus­sa 2004. Han­ke kuu­lui osa­na Iijoen kehit­tä­mi­seen. Kie­rik­ki­kes­kuk­seen kuu­lu­va­na mui­nais­ka­las­tus­lei­ri myös siir­tyi aika­naan Oulun kau­pun­gin hallintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus