Sil­lan rum­mun­vaih­to sul­kee tien Ylikiimingissä

Hetekyläntie on poikki Jauhosuon sillan rummunvaihtotyön vuoksi.Hetekyläntie on poikki Jauhosuon sillan rummunvaihtotyön vuoksi.

Hete­ky­län­tie on sul­jet­tu­na maa­nan­tain ja tiis­tain väli­ses­tä yös­tä kel­lo 23.59 alkaen Pudas­jär­ven Jau­ho­suon sil­lan maan­tie­rum­mun vaih­don vuok­si. Kier­to­tie­tä pai­kal­la ei ole.

– Tie on lii­ken­nöi­tä­vis­sä muil­ta osin, mut­ta sil­lan koh­dal­ta se on töi­den ajan poik­ki, ker­too työ­pääl­lik­kö Sep­po Airak­si­nen Her­van­nan Kaivimesta.

Hänen mukaan­sa työt pyri­tään saa­maan val­miik­si jo tiis­tai­na, mut­ta sul­ku päät­tyy vii­meis­tään kes­ki­vii­kon ja tors­tain väli­se­nä yönä kel­lo 23.59. Sulus­ta ker­to­vat kyl­tit pois­te­taan välit­tö­mäs­ti, kun työt ovat valmiit.

– Minul­le voi soi­tel­la (010 271 7882) mil­loin vaan, jos halu­aa var­mis­taa, mikä tilan­ne on tien suhteen.

Her­van­nan Kai­vin on teh­nyt vas­taa­via töi­tä myös Yli-Iin ja Kipi­nän välil­lä Ruo­na­lam­men sil­lal­la, jos­sa kier­to­tie pois­tuu käy­tös­tä kes­ki­viik­ko­na. Tan­ni­lan ja Pudas­jär­ven välil­lä Kass­a­pu­ron sil­lan sekä Laut­ta­se­no­jan sil­lan rum­mut on jo vaihdettu.