Iin kun­nan­val­tuus­to näyt­tää sel­viy­ty­neen kau­des­taan hyvin

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes kiitti valtuustokauden 2017–2021 viimeisessä kokouksessa valtuutettuja hyvin sujuneesta työskentelystä. Vasemmalla kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnila, oikealla kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela.Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes kiitti valtuustokauden 2017–2021 viimeisessä kokouksessa valtuutettuja hyvin sujuneesta työskentelystä. Vasemmalla kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnila, oikealla kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela.

Iin nykyi­sen kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­ses­sä kokouk­ses­sa luo­tiin kat­saus kulu­nee­seen val­tuus­to­kau­teen ja käy­tiin läpi valtuustoarviointi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus