Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 4.7.2021

Kysy­myk­set

1. Mil­lä Suo­men nykyi­sis­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ei ole ollut naispuheenjohtajaa?

2. Mikä val­tio sijait­see ennen For­mo­sa­na tun­ne­tul­la saarella?

3. Mikä eläin tar­vi­taan vikellyksessä?

4. Mis­tä kau­pun­gis­ta ja mis­tä pai­kas­ta koro­na­vi­rus läh­ti leviä­mään tois­sa vuonna?

5. Minä vuon­na Suo­mi liit­tyi aika­vyö­hy­ke­jär­jes­tel­mään? a) 1881, b) 1901, c) 1921, d) 1931

6. Mis­sä kau­pun­gis­sa auton­val­mis­ta­jayh­tiö Fiat on perustettu?

7. Min­kä suo­ma­lai­sen tan­goklas­si­kon nimes­tä löy­ty­vät kau­pun­ki, eläin ja kasvi?

8. Mikä on ainoa maan­osa, jos­sa esii­tyy goril­lo­ja luonnonvaraisina?

9. Mit­kä ovat maa­il­man kak­si eni­ten hii­li­pääs­töi­sin­tä maata?

10. Min­kä alan kuu­lui­suus oli Vidal Sas­soon? a) muo­ti­suun­nit­te­li­ja, b) meik­ki­tai­tei­li­ja, c) kam­paa­ja, d) valokuvaaja

 

Vas­tauk­set

1. Kokoo­mus, Perus­suo­ma­lai­set, Lii­ke Nyt

2. Taiwan

3. Hevo­nen

4. Wuha­nin eläintorilta

5. c) 1921

6. Tori­nos­sa

7. Kot­kan ruusu

8. Afrik­ka

9. Kii­na ja USA

10. c) kampaaja