Auto­tal­li paloi Kiimingissä

Kii­min­gin Kuk­ku­lan­rai­til­la paloi maa­nan­ta­na aamu­yös­tä noin 50 neliöi­nen auto­tal­li­ra­ken­nus, jon­ka yhtey­des­sä oli­vat myös pan­nu­huo­ne ja varas­to­ti­la. Tuli­pa­lon huo­ma­si naa­pu­ri, joka herät­ti talon­väen ja teki ilmoi­tuk­sen hätäkeskukseen.

Palo syt­tyi auto­tal­lis­sa ja pelas­tus­lai­tos sai rajat­tua palon tal­liin. Muu­al­le raken­nuk­seen palos­ta aiheu­tui pie­niä savuvahinkoja.

Noin seit­se­män aikaan maa­nan­tai­aa­mu­na palo­pai­kal­la oli käyn­nis­sä jäl­ki­sam­mu­tus­työ. Pelas­tus­lai­tok­sel­ta arvioi­daan, että auto­tal­lin raken­tei­ta jou­du­taan jon­kin ver­ran pur­ka­maan, jot­ta saa­daan var­mis­tet­tua, että kaik­ki palo­pe­säk­keet saa­daan sammumaan.

Pelas­tus­lai­tok­sen arvion mukaan aineel­li­set vahin­got tuli­pa­los­sa rajoit­tu­vat auto­tal­lin sei­nä- ja kat­to­ra­ken­tei­siin sekä tal­lin irtai­mis­toon. Palos­sa ei tul­lut henkilövahinkoja.