Ii

Lau­ta­kun­ta ei muut­ta­nut päiväkotipäätöstä

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti, että poik­keus­a­jan takia sul­je­tut Tena­va­tu­van ja Jakun ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit sekä Hami­nan päi­vä­ko­din etä­ryh­mä Ren­tu­kat pysyvät.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta 50-vuotisjuhlalevy

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta on ilmes­ty­nyt 50-vuo­­tis­­juh­­la­­le­­vy. Tuo­re cd-levy koos­tuu eri vuo­si­kym­me­nil­lä peli­man­nien ohjel­mis­tos­sa ollees­ta kan­san­musii­kis­ta. Lau­­lu- ja soit­to­kap­pa­leet ovat pää­osin suomalaisia,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­set lau­ta­kun­nan käsittelyyn

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta käyt­tää otto-oikeut­­taan ja ottaa käsi­tel­tä­väk­seen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teke­män viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen var­hais­kas­va­tusyk­si­köi­den auki­pi­tä­mi­ses­tä poik­keus­ai­ka­na. Lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouksessaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSis­ko ja sen veli – Iin ruus­tin­na ja kuu­lui­sa velipoika

Ruot­sa­lai­nen his­to­rioit­si­ja Gudrun Nyberg on kir­joit­ta­nut kir­jo­ja 1700-luvul­­la elä­neis­tä mer­kit­tä­vis­tä ruot­sa­lai­sis­ta. Kaik­ki ovat mie­hiä. Hän­tä rupe­si askar­rut­ta­maan, mil­lai­sia sisa­ria näillä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus