Uusi museon­hoi­ta­ja lumou­tui Iin museoalueesta

Iin uutena museonhoitajana on aloittanut Tuija Visuri.Iin uutena museonhoitajana on aloittanut Tuija Visuri.

Ennen valin­taan­sa Iin museon­hoi­ta­jak­si Tui­ja Visu­ri toki tie­si Iin Hami­nan, mut­ta sil­ti museoa­lu­een kau­neus ja moni­puo­li­suus yllät­ti hänet. – Tämä on aivan ihas­tut­ta­va paik­ka, jos­sa on aivan val­ta­vas­ti kaik­kea. Visu­ri on kou­lu­tuk­sel­taan kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi, joka on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Tam­pe­reel­la ja Kala­joel­la. Iis­sä hänen tämän kesän mie­lui­siin teh­tä­viin kuu­luu van­has­sa aitas­sa sijait­se­van uit­to­näyt­te­lyn uusi­mi­nen. – Tein… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus